Omfartsvej 1, 6330

Padborg, Danmark
v

ttdk@thermo-transit.com

(+45) 73 47 47 47

CSR

EN STILLING AV POSISJON

Som en stor, velrenommert, transportbedrift, støtter vi naturligvis fullt og helt opp om FN Global Compacts gjeldende regler om menneske- og arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Les mere om UN Global Compacts principper her

Vi fokuserer på tre hovedområder: utdanning, miljø, og helse og velvære gjennom sport. Les mere om våre CSR-aktiviteter her: Social Responsibility.

ETISKE REGLER
Med over 550 ansatte som daglig løser en mengde oppgaver i hele Europa, er våre medarbeidere i sakens natur vant til å skulle tilpasse seg et hav av individuelle lover og regler for god oppførsel.

Som ansvarlig virksomhet faller det oss derfor naturlig å overholde de generelle CSR-forpliktelser.

Våre egne etiske regler, tar utgangspunkt i de grunnleggende felles internasjonale retningslinjer, som er implementert gjennom hele vår virksomhet – fra ledelse til medarbeidere, kunder og øvrige samarbeidspartnere.

Reglene er basert på de internasjonalt annerkjente FN-standarder og gjeldende lovgivning, hvor Thermo-Transit støtter opp om følgende vesentlige merkesaker:

 

MENNESKERETTIGHETER

 • Motarbeide enhver form for frihetsberøvende arbeid
 • Bekjempe barnearbeid
 • Anti-diskriminering og beskyttelse av personlige opplysninger
 • Forebyggelse av enhver form for umenneskelig og nedverdigende behandling
 • Verne om arbeidstakernes rettigheter
 • Organiseringsfrihet
 • Rett til kollektive forhandlinger
 • Anstendige lønninger
 • Fair arbeidstid
 • Regulær beskjeftigelse
 • Rett til utdanning

 

MILJØ

 • Helse og sikkerhet
 • Verne om miljøet ved at redusere utslippene av CO2

OVERHOLDELSE AV LOVGIVNINGEN

 • Sikker kjøring
 • Cabotage og internasjonal kjøring i henhold til reglene
 • Regulere antall kjøretimer
 • Overholde hviletiden i overensstemmelse med loven
 • Bekjempe enhver form for korrupsjon
 • Forebygge hvitvasking af penger og ulovlige pengeoverførsler
 • Overholdelse av loven

 

SOCIALT ANSVAR
Gjennom vår CSR-politikk legger vi stor vekt på at vi har et sosialt medansvar på miljøet og på god helse gjennom utøvelse av sport. Vi har også fast tradisjon for å alltid støtte opp om medarbeidernes ønsker om videreutdanning og kurs..

Blandt våre CSR-aktiviteter kan nevnes:

Helsefremmende  sportslige aktiviteter
Hos Thermo-Transit har vi i mange år hatt treningsfasiliteter til rådighet for våre medarbeidere. Vi støtter også diverse sportsaktiviteter i lokalsamfunnet, og da Rynkeby i 2012 arrangerte en sykkeltur til Paris, deltok vi med vårt eget lag.

Vi er overbevist om at idrett spiller en viktig rolle hvis vi sammen skal endre verden til det bedre, og når fordommer og sosiale grenser skal utfordres og nedbrytes.

Derfor setter vi stor pris på å hjelpe og støtte opp om aktiviteter, som er med på å trekke samfunnsutviklingen i riktig retning. Vi støtter også opp om individuelle non-profit organisasjoner. Med andre ord vil vi gjerne gjøre en forskjell!

 

Miljøansvarlighed
Vi vil gjerne gjøre en spesiell innsats for å fremme en effektiv og bæredyktig utnyttelse av jordens ressurser, for å redusere utslippene av drivhusgasser og tilsvarende minimere de negative konsekvensene noen av våre aktiviteter måtte ha for vår helse og miljø.

Her har vi alle et medansvar for å minke forurensingen og påvirkningen av miljøet, og derfor oppfyller alle våre 400 topp moderne lastebiler Euro standard 5 og 6 – ettersom de alle har installert spesielt miljøvennlig utstyr.

Dessuten skiftes lastebilene ut hvert tredje år, og de nye kjøleanleggene som er installert i kjøletrailerne, reduserer drivstofforbruket med hele 15 %.

For å sikre at kundene våre tilbys de mest miljøvennlige løsningene når frost- og kjølevarer skal transporteres trygt og raskt gjennom Europa, har alle bilene våre implementert et spesielt Environmental Management System, som oppfyller ISO 14001: 2004-standarden.

 

Her er våre viktigste miljøhensyn:

 • Å redusere forurensning og CO2-utslipp
 • Å fremme avfallssortering i virksomheten til hhv. gjenbruk og renovasjon
 • Å involvere våre partnere og medarbeidere i å fremme miljøbeskyttelse
 • Å integrere miljøkriterier i innkjøp av varer og tjenesteytelser
 • Å overholde kravene i miljølovgivningen
 • Å unngå miljøskadende utslipp

 

Elektronisk fakturering
For å minimere forbruket av papir, bruker vi e-fakturering som et effektivt verktøy.

VI GJØR OS FORTJENT TIL VÅRE KUNDERS LOJALITET

© Thermo-Transit 2019

DANMARK, PADBORG

Hovedkontor

Omfartsvejen 1

6330 Padborg

Tlf: (+45) 73 47 47 47

Fax: (+45) 73 47 47 57

ttdk@thermo-transit.com

NORGE, ÅLESUND

Hovedkontor

Flatholmen 2

N-6002 Ålesund

Tlf: (+47) 70 10 26 00

Fax: (+47) 70 10 26 01

trafikk.aes@thermo-transit.no

post@thermo-transit.no